Terminy wykładów

Wykłady na kat. A, A2 oraz B odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 17- 18.30

W ramach tych kursów organizowane są również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez uprawnionego ratownika medycznego.

Zajęcia teoretyczne na kat. C odbywają się w środy w godz. 17 – 18.30