Psychotechnika

Przeprowadzamy badania kierowców:

 • zawodowych wszystkich kategorii (A, B, C, D, E)
 • pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy
 • kandydatów na kierowców (w ramach kat.  C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • samochodów służbowych kat. B (kierowców prowadzących pojazd prywatny kat. B do celów służbowych)
 •  operatorów wózków widłowych, maszyn budowlanych, pracy na wysokości

Badania osób ze skierowaniem:

 • osób skierowanych przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawców i uczestników wypadków, w których pojawiły się osoby zabite lub ranne
 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli stwierdzono taką konieczność
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Badania odbywają się w dniach:

 • poniedziałek – od godziny 16.30
 • czwartek – od godziny 17.00

Zapisy tel. 22 779 59 68 lub 501 940 225