Profil Kandydata na Kierowcę

Pierwszy krok: uzyskanie orzeczenia lekarskiego od uprawnionego lekarza.

Profil Kandydata na Kierowcę jest to dokument, który uzyskuje się w wydziale komunikacji starostwa powiatowego (Otwock ul. Górna 13) przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy.

Krok drugi: jakie dokumenty należy złożyć w starostwie?

  1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  2. zdjęcie do prawa jazdy
  3. kopia i wgląd do oryginału w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii
  4. orzeczenie psychologiczne (psychotechnika) od uprawnionego psychologa – dotyczy kat. C, C+E
  5. orzeczenie lekarskie
  6. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych/obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
  7. wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców
  8. opłata administracyjna

Krok trzeci: uzyskany numer PKK dostarczamy do Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument od ręki.