Nowe zasady

NOWE ZASADY od 19.01.2013 r. w pigułce –
W dniu 19 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która wprowadziła wiele zmian w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców.
Obowiązujące od 19.01.2013 przepisy  wprowadzają między innymi:

– nowe kategorie prawa jazdy (nie funkcjonujące wcześniej w Polsce kategorie AM oraz A2)
– nowe zasady przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. A, A1
– nowe zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy wszystkich kategorii
– elektroniczny obieg dokumentów i konieczność korzystania z elektronicznego PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)


Co to jest PKK?

Nowym rozwiązaniem obowiązującym w Polsce od 19 stycznia 2013 roku jest modyfikacja systemu obiegu dokumentów potrzebnych do uzyskania prawa jazdy.

Osoby planujące przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy muszą jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców udać się do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania Starosty (lub do Urządu Miasta w przypadku miasta na prawach powiatu – tak jak ma to miejsce m.in. w Siemianowicach Śląskich). W Wydziale Komunikacji Starostwa lub Urzędu Miasta kandydat na kierowcę składa wniosek o wydanie prawa jazdy oraz inne wymagane dokumenty (ewentualną zgodę rodziców / opiekunów, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a w przypadku prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E również orzeczenie psychologa o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem).

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, w Wydziale Komunikacji zakładany jest tzw. profil kandydata na kierowcę czyli w skrócie właśnie PKK.

Dopiero po tej procedurze, posiadając już swój indywidualny numer PKK, kandydat na kierowcę może udać się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców i rozpocząć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Ośrodek szkolenia kierowców pobiera numer PKK, a po zakończeniu szkolenia przez kursanta uzupełnia PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCÓW o szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i zakończenia szkolenia na prawo jazdy określonej kategorii. Dopiero po zaktualizowaniu danych w systemie kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zakończeniu egzamin WORD uzupełnia profil PKK informacjami na temat przebiegu i wyniku egzaminu. Na podstawie wpisanych w PKK informacji potwierdzających pozytywnych wynik egzaminu Wydział Komunikacji zamawia dokument prawa jazdy dla kierowcy.


Wiele zmian wprowadzono w części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Przed 19 stycznia 2013 r. kandydat na kierowcę musiał podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy  odpowiedzieć na 18 pytań wielokrotnego wyboru, wylosowanych z puli ok. 500 pytań.
Obecnie (od 19.01.2013 r.) egzaminowany kandydat na kierowcę odpowiada na 32 pytania losowo dobrane przez program komputerowy z bazy 3.000 pytań.
 
Podczas odpowiadania na pierwszych 20 pytań (część podstawowa egzaminu teoretycznego – tzw. baza pytań ogólnych) osoba egzaminowana ma 20 sekund na przeczytanie każdego pytania a następnie 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
 
Kolejna część egzaminu teoretycznego to 12 pytań specjalistycznych (losowanych z puli pytań opracowanych specjalnie dla danej kategorii prawa jazdy). Osoba egzaminowana ma 50 sekund na kazde pytanie specjalistyczne – na przeczytanie pytania i wybranie jednej z podanych odpowiedzi.
 
UWAGA! W nowej wersji testu (egzaminu teoretycznego) na prawo jazdy nie ma możliwości cofania się do poprzednich pytań. Nie ma też możliwości sprawdzania ani poprawiania udzielonych odpowiedzi. Do każdego pytania podane sa 3 możliwe odpowiedzi – tylko jedna z nich jest prawidłowa.
Podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy można maksymalnie uzyskać 74 punkty.    
           

Za każdą prawidłową odpowiedź osoba egzaminowana otrzymuje od 1 do 3 punktów (punktacja zależy od stopnia trudności pytania – ilość punktów jest przypisana do pytań z bazy egzaminacyjnej na stałe). Za odpowiedź błędną otrzymujemy 0 punktów. Nie ma punktów ujemnych za nieprawidłowe odpowiedzi.
 

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na prawo jazdy należy podczas testu zdobyć minimum 68 punktów – zasady są więc rygorystyczne, gdyż wystarczy udzielić błędnie trzy odpowiedzi (np. na 2 pytania po 3 punkty i 1 pytanie za 1 punkt) – egzamin nie zostanie wówcza zaliczony.
 

Czas trwania całego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy nie zmienił się po 19 stycznia 2013 roku – test teoretyczny nadal trwa 25 minut.

Zadzwoń:
22 779 59 68 lub 501 940 225

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Radosna 16

Adres
ul. Radosna 16
05-400 Otwock
Email
E-mail: oskradosna@o2.pl
Telefon
Tel: 22 779 59 68, 501 940 225

O nas

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Otwocku ul. Radosna 16 powstał w czerwcu 1990 roku. W początkowym okresie działalności szkolenie obejmowało tylko kategorie 'B' prawa jazdy. W następnych latach działalność ośrodka została rozszerzona i w chwili obecnej ośrodek szkoli na następujące kategorie prawa jazdy: A2, B, C, B+E, C+E.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design