Bez teorii

W naszym Ośrodku prowadzimy kursy eksternistyczne tj. bez wykładów. Warunkiem rozpoczęcia takiego kursu jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.